Start

Start

Välkommen till Malms Byggnadsställningar

MALMS Byggnadsställningar hyr ut och monterar säkra byggnadsställningar som är funktionsanpassade för dina behov.

Fasadställningar Rullställningar Murarställningar Väderskydd

Trapptorn

Broställningar

Plattformar

Lastbryggor

Kontakta oss

Beckasinvägen 1

803 09 Gävle

Tel: 026 - 10 19 00