Material

Material

Material

 

Vårt lager innehåller alla typer av byggnadsställningar som kan behövas för att ditt projekt skall kunna genomföras på bästa sätt. För att ditt projekt ska kunna genomföras säkert, snabbt och kostnadseffektivt behövs ett material som passar just dina behov. I vårt lager har vi vad som behövs för att lösa uppgiften. Vi jobbar enbart med komponenter av högsta kvalitet. Vi håller oss uppdaterade om de senaste lösningarna för flexibla och säkra ställningar.

Layher Modul

Modulställningen är ett resultat av en överlägsen design. I den ideala kransen kan upp till åtta kopplingar göras på ett plan och med olika vinklar.

Layher Ram

 

Ramställningen har många användningsområden. Den går att kombinera med Layhers andra system och produkter.

Haki

 

HAKI Universal är en modulställning som används för alla typer av arbeten, enkla som komplicerade.

Kontakta oss

Beckasinvägen 1

803 09 Gävle

Tel: 026 - 10 19 00